25. januar 2020

Prisliste

Pris inkl mva

Tomtetakst
stk

4500

Verditakst/førehandstakst
stk

5500

Tilstandsrapport Leilegheit
stk

(inkludert verdi)

8000

Tilstadsrapport Einebustad
stk

(inkludert verdi)

11500

Fråtrekk tilstandsrapport utan verdi

~2000

Timepris (900 eks mva)
stk

1125

Andre oppdrag

Ta kontakt for uforpliktande tilbod
Tillegg for reisetid/ferje, avtalast ved kvart einskild oppdrag.
(kan unngås ved samkøyring med andre oppdrag)