Takst VEST AS

Din lokale takstmann i Sogn og Voss

Våre Tenester

Tilstansrapport/
Bustadsalsrapport
Detaljert skildring av ein bustands tekniske- og vedlikehaldsmessige tilstand.
Verditakst
Enkel skildring av bygningsdeler, arealmåling og verdianslag for ein eigedom.
Tomtetakst
Ein taksering av bustadtomter som gjelder for ubebygde tomteareal, samt festetomter.
Førehandstakst
Ein takst som baserer seg på framtidig verdi av ein eigedom.
Byggjelånskontroll
Utførelse av ein synfaring på byggjeplassen for å vurdere framdrifta på at det utførte samsvarer med betalingsplan for utbyggjer.
Reklamasjon
Uavhengig kontroll av fuktsikring og søknadspliktige om ombyggjingar for bustader.
Overtakelse
Gjennomgang av ein bustad før bod og/eller før overtakelse.
Byggjeteknisk rådgjiving
Teknisk vurdering av bygg og utarbeidelse av rapporter.
Skadetaksering
Detaljert beskrivelse av skade på eit objekt, samt ein konstadsberegning for utbedring av skaden.

Nyheiter

Ta kontakt

Takst Vest AS

Me tek på oss oppdrag i Sogn og Voss og omkringliggjande kommuner.


Telefon: 900 71 537
E-post: post@takstvest.no

Leitevegen 37b
6856 Sogndal